Werkkostenregeling

Bij het onderdeel Werkkostenregeling vindt u een monitor van de vrije ruimte en kunt u in een overzicht de totalen zien van de opgetelde rubriceringen. In de linker kolom kunt u voor het betreffende jaar de fiscale loonsom ingeven. Hiervan wordt 1,2% berekent; de vrije ruimte. Vervolgens worden bij de ‘Aangewezen werkkosten’ alle kosten die meetellen in de vrije ruimte afgetrokken van uw vrije ruimte en wordt direct de mogelijk overschrijding en eindheffing inzichtelijk.

Uiteraard tellen naast onkostendeclaraties nog meer kosten mee in de vrije ruimte. Indien u bijvoorbeeld kerstpakketten aan uw medewerkers verstrekt, of bijvoorbeeld een personeelsfeest gepland heeft, dan kunt u vast de budgetten voor deze kosten invoeren door te klikken op Aangewezen werkkosten en vervolgens een verstrekking toevoegen.

In de grafiek bovenin het scherm ziet u een rode lijn lopen. Dit is uw beschikbare vrije ruimte (vrij ruimte minus de ingevoerde budgetten in de Aangewezen werkkosten) gedeeld door de twaalf maanden van het jaar. In deze grafiek kunt u dus zeer eenvoudig zien of u de gemaakte onkosten declaraties het beschikbare ‘vrije ruimte budget’ voor de betreffende maand overschrijden. Daarop kunt u vervolgens actie ondernemen en evt. bijsturen.