Uw gebruikersaccount

Om gebruik te maken van Declaree heeft u van de beheerder binnen uw organisatie via Declaree een e-mailbericht ontvangen met daarin een uitnodiging om gebruik te gaan maken van Declaree. De e-mail bevat een link om de uitnodiging te accepteren. Als u op deze link klikt kunt u direct een eigen wachtwoord kiezen voor Declaree. Zodra u dat doet bent u ingelogd en kunt u van start.

Inloggen doet u altijd met het e-mailadres waarop u de uitnodiging heeft ontvangen.

U kunt nu ook direct de mobiele app downloaden. Dit doet u door op uw mobiele device in de betreffende Appstore te zoeken op ‘Declaree’. U kunt op de mobiele applicatie met hetzelfde e-mailadres en wachtwoord inloggen. Dit hoeft u alleen de eerste keer te doen; de applicatie onthoudt uw inloggegevens.