Business Rules

Onder Geavanceerd ┬╗ Business-Rules kunt u regels instellen voor declaraties. Hiermee kunt u onterechte invoer blokkeren zodat deze niet nog gecontroleerd hoeft te worden door een leidinggevende. Stel bijvoorbeeld een maximum bedrag per declaratie of dag in voor een specifieke categorie. Indien een medewerker een declaratie opvoert die in strijd is met een businessrule krijgt hij of zij een melding te zien bij het invoeren en indienen van de declaratie. Business rules kunnen blokkerend (niet in te dienen), waarschuwend of informerend zijn.

Een regel bestaat uit twee delen:

  • Uitleg(werknemers en managers zien dit zodra de regel actief is)
  • script (op basis van een domeinspecifieke taal (DSL))

Om business rules in te stellen kunt u de hulp inroepen van een medewerker van Declaree via support@declaree.com