Het proces

Als beheerder van Declaree bent u tevens de beheerder van het declaratieproces. Dat betekent dat u allereerst goed op de hoogte moet worden gebracht van hoe het declaratieproces middels Declaree verloopt. Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van het proces.

Invoeren van declaraties en in rapport plaatsen

 1. Medewerker voert declaraties digitaal in
  Dit kan via de mobiele applicatie of via de web applicatie.

 2. Medewerker voegt zijn declaraties toe aan een rapport
  Direct bij het invoeren kan de medewerker de declaratie aan een rapport hangen. Indien de medewerker nog geen rapport heeft om de declaratie in te plaatsen kan hij ook dit rapport direct aanmaken.

 3. Medewerker dient het rapport in bij zijn Manager
  Standaard staat degene aan wie de Medewerker rapporteert ingesteld. Wil hij echter aan een andere persoon rapporteren dan is dat mogelijk.

Accorderen van declaraties

 1. Manager ontvangt bericht dat er een nieuw rapport is ingediend
  Per e-mail ontvangt de Manager een notificatie, afhankelijk van de voorkeurs-instellingen, dat er een rapport bij hem is ingediend. Vanuit de e-mail kan direct worden doorgeklikt naar de webapplicatie.

 2. Manager checkt de declaraties van het rapport en accordeert het rapport
  Een Manager kan goedkeuren en afkeuren. Tevens is er de mogelijkheid om hier een opmerking bij te plaatsen.

 3. Optioneel doorsturen
  Indien de manager geen beheerder is moet het rapport ter goedkeuring worden doorgestuurd naar de beheerder voor definitieve goedkeuring. Indien gewenst kunnen meerdere gebruikers in de workflow worden betrokken.

Verwerken van goedgekeurde declaraties

 1. Downloaden / exporteren van declaratierapporten
  Na het goedkeuren van een rapport kan een administrateur (beheerder) alle goedgekeurde declaratie rapporten downloaden en/of exporteren naar het boekhoud- of salarispakket.

 2. Status van rapport op ‘Verwerkt’ zetten
  Nadat deze verwerking heeft plaatsgevonden kan binnen Declaree het rapport op ‘Verwerkt’ worden gezet. Zo is het voor eenieder duidelijk welke goedgekeurde declaratierapporten reeds verwerkt zijn en welke niet.