Kilometers

Als uw bedrijf kilometerdeclaraties toestaat kunt u deze instellen onder Beheer »Kilometers.

Voeg een tarief toe

Geef eerst het nieuwe tarief een naam, zoals woon-werkverkeer of zakelijke kilometers. Stel vervolgens het tarief in. U kunt een gedeelte belast en onbelast aangeven per tarief.

Als het tarief is ingesteld, kan het worden gekoppeld aan de categorieën. Ook hier kan onderscheid worden gemaakt tussen het belastbare en het onbelaste deel van het belastingtarief. Deze categorieën kunnen worden gemaakt en ingesteld onder Beheer »Categorieën.

Het tarief kan ook worden gekoppeld aan specifieke groepen binnen Declaree. Dit maakt het indienen van kilometerdeclaraties alleen voor de geselecteerde groepen mogelijk. Zo kunt u voor Leaserijders andere tarieven instellen dan voor medewerkers zonder leaseauto. Medewerkers die niet aan deze groepen gekoppeld zijn kunnen de kilometerdeclaraties niet invoeren. Indien u groepen leeg laat is het tarief beschikbaar voor alle medewerkers in Declaree. Groepen kunnen worden beheerd onder Beheer » Geavanceerd » Groepen.